Locker, s.r.o.

Profil firmy

1999

Locker spol. s r.o. bola založená v apríli 1999 ako súkromná výrobno-obchodná firma s počiatočným stavom dvaja pracovníci. Do roku 2001 pôsobila v prenajatých priestoroch v Michalovciach. Hlavnou činnosťou v tomto období bol nákup a predaj priemyselného tovaru a sprostredkovanie výroby náhradných dielov.

2001

V roku 2001 sme začali s výrobou strojárenských dielov v prenajatých priestoroch v areáli AGD Staré. Postupne bola presťahovaná do nových priestorov aj administratíva. V tomto období sme vyrábali náhradné diely do obrábacích strojov pre zahraničných klientov (TORNOS Švajčiarsko, WACHTLER Nemecko...). Neskôr sme sa začali orientovať na slovenský trh.

2006

Od roku 2006 pôsobíme v nových priestoroch (600 m2) v Michalovciach, ktoré sme zrekonštruovali. Počet pracovníkov sa zvýšil na 14. Došlo k zdvojnásobeniu obratu vo výrobe a začali sme s CNC výrobou.

company

Locker spol. s r.o.


Registrované sídlo spoločnosti
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
Slovenská republika
Tel.: +421 56 6886801,6886802
Fax: +421 56 6431379, GSM: +421 905 326249
E-mail: