Locker, s.r.o.

Produkty

Zákazková výroba presných strojárenských dielov

 

Locker spol. s r.o.


Registrované sídlo spoločnosti
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
Slovenská republika
Tel.: +421 56 6886801,6886802
Fax: +421 56 6431379, GSM: +421 905 326249
E-mail: